Langdalsparken består af 28 parceller i Sejs/Svejbæk tæt på Silkeborg.

Udstykningen er den første af i alt 10 nye mulige boligenklaver i Sejs/Svejbæk området i følge strukturplanen, alle beliggende nord for jernbanen.