Kære alle

🎉💃🕺🏼🎉💃🕺🏼🎉💃🕺🏼🎉💃🕺🏼

Så er datoen til vejfest sat og det bliver

LØRDAG D . 2. SEPTEMBER!

Programmet bliver ca. sådan her (de endelige detaljer/pris er endnu ikke på plads):

Kl. 14- ?
Vi mødes til kaffe/kage/aktiviteter og hyggeligt samvær

Kl. 17.30-?
De voksne mødes i telt til voksen-fest.
Børn, der kan være til fest “uden” mor og far, mødes til fest i Jan-formand’s garage (mere info herom senere)

Inden sommerferien sender vi endnu en besked ud, hvor vi har endeligt program klar, flere detaljer, pris og tilmelding.

Kryds dagen af i kalenderen og sørg evt. allerede nu for pasning til de børn der ikke skal være med til fest om aftenen😜💃🕺🏼🎉

Vi glæder os til en hyggelig dag og festlig aften dag her i Langdalsparken!

Mange festlige hilsner fra

Festudvalget

(Jimmi i nr. 1, Søren i nr. 2, Nomi i nr. 11)