Møde mellem bestyrelsen og Carl samt de respektive repræsentanter (advokat, ingeniør mv.)