Næste bestyrelsesmøde vedr. overdragelses forretningen fra Carl Strunge, samt opfølgning på udestående fra sidste møde.